Müsabaka Başarıları


Şehy Jassim bin Muhammed bin Sani Kur'an-ı Kerim müsabakası, her geçen yıl sorumluluğundan kaynaklanan vizyonu çerçevesinde, gelişim ve farklılık göstermiş olup ve ayrıca Kur'an'ı benimseyen bir nesil vaat etmektedir.
Müsabaka son yıllarda benzersiz olarak yaratıcı fikirler üretmede, toplumsal kaynaşmada her geçen yıl daha da yenilenir ve gelişme gösterir.
Vakıflar ve islam bakanı Dr. İyd bin Mubarek el Kuvari'nin çıkarmış olduğu 24 sayılı 2013 yılı bakanlık kararına göre yeni bir başlangıç için müsabakayı düzenlemek adına kalıcı bir komite oluşturulmuştur.
Modern Katar tarihinde sağlam ve güçlü bir zemin üzerinde ilerleyen en sağlam temelli ve daha kapsamlı kur'an müsabakası ortamı sağlanmıştır.
Ayrıca yeni dallar da eklenerek toplumsal katılımın ve medyanın da sayesinde müsabakaya katılanların sayısı 21. sezonda kadın ve erkek katılmcı olarak 29,960 a ulaşmıştır.

Bilimsel vizyon:
Bununla beraber sürekli yenilenen müsabaka büyük bir rekabete sahne olur.
Müsabakasının 21. sezonunda Kur'an'ı Kerimin tamamı dalı açılmış olup, biçim ve içerik olarak üç bölüme ayrılır
• Kadın ve erkek vatandaşların katıldığı Kur'an'ı Kerimin ağır ağır tane tane (tertilli) ve tecvitli hıfzı (ezberi).
• Ve umumi hafızlara özellikle Katar da yaşayan hafızlara ayrılmış bölüm.
• Ve vatantaşlara ayrılmış bölüme ek olarak belirli adette cüzlerin (5,10,15,20, ve 25) ağır ağır tane tane (tertilli) ve tecvitli hıfzı (ezberi)
Aynı zamanda Allah'ın lütfu ile ödül oranı bu yıl diğer yıllara nazaran aynı dalda (49%) artış göstermiştir.

Katar Hakemliği:
Müsabakaya kayıt için yeni elektronik sistem ve küçükler dalında hakemliğe özel diğer bir sistem de eklenerek müsabaka vatandaşların kadrolarının gelişimine odaklanmış olup ve kur'an müsabakasını yönetme konusunda becerilerini ve deneyimlerini arttırmasına özen göstermektedir.
İlk meyveler Evkaf ve islami işler bakanlığı bünyesinde ve dışarıdan yetiştirilmiş, nitelikli genç Katar'lıların geniş kapsamlı katılımcılarla oluşturduğu jurinin, müsabakanın küçükler dalını değerlendirmeleriyle verilmiştir.

Kur'an'a Önem Veren Yeni Nesil:
Kur'an'la meşkul olan bir nesil hazırlanması çerçevesinde müsabakanın 20 nci sezonunda Katar'lı vatandaş katılımcıların on iki ve Katar'da ikamet eden katılmcıların sekiz yaşında olmak şartı ile küçükler dalı açılmıştır.
Müsabakanın küçükler dalı erkek katılımcılar için , İmam Muhammed bin Abdul Wahhab camisinde yapılmakta. Ve bayan katılımcılar için ise davet ve islami bilimler enstitüsünde yapılmaktadır.
Müsabakaya (2013 ve 2014 ) yıllarında katılan yarışmacıların sayısı bine ulaşmıştır.

İslamın Gölgesinde:
Hakikaten müsabakayı düzenleyenler islama ve müslümanlara hizmet için çaba göstermektedirler. Ve böylece Kurum ve kuruluşların ve özel sektörün de katılımlarıyla gelişim göstererek aşağıdaki gibi birçok dalda müsabaka düzenlenmiştir.

1) Yeni müslüman olanlar:
Kur'an aracılığıyla yeni islama girenlerin kalplerine islamın değerini aşılamak için yeni bir yarışma konsepti fikri gelmiştir.
Yeni islama girenler dalında 20 nci ve 21 nci sezonda olağan üstü başarılar elde edilmiştir.
Abdullah bin Zeyd El Mahmud, İslam kültür merkezinde düzenlenen müsabakalarda başarı oranı (% 100) ulaşmıştır.
2) Kur'an Ehli:
Müsabakanın, toplum içinde eğitici bir rol oynaması adına, ve mesajını ulaştırmak, topluma hizmet vizyonunu ve misyonunu sunmak için toplumsal orataklıklar kurmuştur.
Kur'an ehli programına en önemli destek 20 nci sezonda mübarek ramazan ayı boyunca Kur'an radyosundan gelmiştir.
Program kur'an okumak isteyen katılımcıların telefon yoluyla radyoyu arayarak hakem heyetinin eşliğinde kur'an okuyup ve daha sonra en iyi on okuyanın seçilmesi ve onlara ödül verilmesiyle gerçekleştirilmektedir.
3) Kur'an için Tweet at:
Gelişim sürecini tamamlamak amacıyla ve müsabakaya toplumun belirli kesimlerini dahil etmek üzere bazı teknik şartlara uygun olarak okuyucunun derecesini belirlemek ve kur'an'a olan sevgilerini vurgulamak için 21 nci sezonda müsabakaya ( Kur'an için tweet at ) adında yenilikçi bir bölüm açılmıştır.
Katar içinde, Katar tv, birinci Katar ehli ağı, İslam ağı (İslam web), Kur'an-ı Kerim radyosu ve Twitter la işbirliği içerisinde gerçekleşmiş olup on kazanandan sekizi bayan yarışmacı olmuştur.
4) Tertilli Oku ve Gönder:
Kur'an müsabakalarında global bir devrim gerçekleştirmek, güzel rekabet ruhunu arttırmak, ve medya aracılığıyla Allah'ın yüce kitabına bağlanmayı sağlamak için 21 nci sezonda müsabakaya tertilli (ağır ağır tane tane) oku ve gönder diye bir dal açma fikri gelmiştir.

Dünya Çapında Başlangıç:
Arapça bilmeyenler için 20 nci sezonda ( miladi 2014 hicri 1435 ) yılın da yeni bir müsabaka dalı açılmıştır. Hırvatistanın merkezinde bulunan, Rijeka İslam Merkezi balkanlarda (Hırvatistan, Bosna Hersek, Slovenya ve Makedonya) Kur'an hıfzı yarışmacılarına ev sahipliği yapmıştır.
Bu dal Katar dışında yapılmış Kur'an-ı Kerim müsabakaları tarihinde Arapça konuşamayan yarışmacılar için, ve özellikle ev sahipliği yapan enstitüleri barındıran devletleri belirlemek, Katar islam projelerinin değerini ve İslam'ın öğretilerinden kaynaklanan hoşgörü ruhunu teşvik etmek için bir ilk olmuştur.

Yayınla ve ecir kazan!


Bu kur'an dosyalarını broadcast yoluyla davet amaçlı yaymak için bize katılın ve alacağımız ecre inşaAllah sizlerde ortak olun.
Bu dosyaları indirmek için indir ikonuna basmanız yeterli olacaktır, yada telefonunuzda bir barkod okuyucu programı var ise programı kullanarak barkodu okutabilir ve dosyaları indirebilirsiniz.
Ve buraya tıklayarak barkod okuyucu programını indirebirsiniz.
Ve buradan barkod okuyucu programının İos versiyonunu indirebiliriniz.

Kur'an-ı Kerim (Tamamı)Kur'an-ı Kerim (Cüz)Küçükler

Kurum, Kuruluşlar
ve Özel Sektör

Arapça Konuşamayanlar

Birinciler Birincisi
(Uluslar arası)