Kur'an-ı Kerim'i (cüzler)
5 Cüz
10 Cüz
15 Cüz
20 Cüz
25 Cüz
Kur'an-ı Kerim'i (cüzler)
 

Bu dal sorulan güçlü sorular sayesinde kur'an'ı en güzel şekilde okumaya teşfik etmek için ve uluslararası kur'an müsabakalarında Katar'ı temsil edecek istenilen Katar'lı bir nesil geliştirmek için Katar'lı bayan ve erkek vatandaşlara ayrılmış bölümdür.

 
5 Cüz
 

- Kur'an-ı Kerim'in ilk veya son beş cüzünün ağır ağır tane tane (tertilli) tecvitli hıfzı (ezberi).

 
10 Cüz
 

- Kur'an-ı Kerim'in ilk veya son on cüzünün ağır ağır tane tane (tertilli) tecvitli hıfzı (ezberi).

 
15 Cüz
 

- Kur'an-ı Kerim'in ilk veya son on beş cüzünün ağır ağır tane tane (tertilli) tecvitli hıfzı (ezberi).

 
20 Cüz
 

- Kur'an-ı Kerim'in ilk veya son yirmi cüzünün ağır ağır tane tane (tertilli) tecvitli hıfzı (ezberi).

 
25 Cüz
 

- Kur'an-ı Kerim'in ilk veya son yirmi beş cüzünün ağır ağır tane tane (tertilli) tecvitli hıfzı (ezberi).

 
Ödüller
 

Bu dalda ödüllerin toplam değeri yaklaşık (1,200,000 ) Katar riyalini bulmaktadır.