Kur'an-ı Kerim'in Tamamı
Katar'lılar
Katar'da İkamet Edenler
Kur'an-ı Kerim'in Tamamı
 

Kur'an-ı Kerim tamamını hıfz (ezber) dalı Şehy Jassim bin Muhammed bin Sani Kur'an-ı Kerim müsabakasının gurur kaynağı ve yıllarca müsabakaya katılan bayan ve erkek yarışmacıların başlarında da bir taç olmuştur. Ve ayrıca Kur'an-ı Kerim hizmette Katar'lı vatandaşlar için mükemmel bir karakter olmuştur.
Bu dal, asrın kıraat (okuma) alimlerinin şahitliğinde ve kur'an müsabakasının hakemleri öncülüğünde Allah'ın yüce kitabını ezberdeki rekabete hazırlanmaya güçlü bir teşfik kaynağı olmuştur.
Müsabakaya katılanların kıraatlerinin (okuyuşlarının) rivayetleri, makamlarının çeşitliği, sorulan soruların gücü ve katılan yarışmacıların çok çeşitli farklı milletlerden olması, bu müsabakanın bir kur'an medresesi haline gelmesini sağlamıştır.
Ve bölüm aşağıdaki yarışma dallarına ayrılmıştır:

 
Katar Vatandaşları (bayan ve erkek)
 

Kur'an-ı Kerim'in tamamıının ağır ağır tane tane (tertilli) ve tecvitli hıfzı (ezberi)

 
Katarda İkamet Edenler (bayan ve erkek)
 

Hazıfların Özellikleri:
Kur'an-ı Kerim'in tamamının ağır ağır tane tane (tertilli) tecvitli hıfzı (ezberi) ve Dr. Muhammed bin Abdül Aziz al khudairi'nin yazmış olduğu Kur'an'ın ilginç açıklaması adlı kitaba göre Kur'an-ı Kerim'in Amme cüzündeki kelimelerin anlamının hıfzı (ezberi) müezzinler,tanınmış mukriler (Kur'an'ı kaidelerine göre uygun okuyanlar), kur'an üstazları ve daha önce kim yarışmalarda dereceye girmiş ve ödül almış ise bu dal da yarışabilir.

Umuma Açık Hazıfların Katıldığı:
Kur'an-ı Kerim'in tamamının ağır ağır tane tane (tertilli) tecvitli hıfzı (ezberi).
Bu dal da Katar da ikamet eden diğer hafızlar yarışabilir ve ayrıca on sekiz yaş ve altı yarışmacılar da katılabilir.

 
Ödüller
 

Bu dalda ödüllerin toplam değeri yaklaşık (1,100,000 ) Katar riyalini bulmaktadır.