Küçükler
Katar Vatandaşları
Katar'da İkamet Edenler
Küçükler
 

Yarışmanın bu dalı çocukları Kur'an-ı Kerim'in son beş cüzünden bir tanesini hıfza (ezbere) teşfik etmektedir
Bu bölüm on iki yaşında olan Katar vatandaşı kız ve erkeklere ve sekiz yaş ve altı Katar'da ikamet edenlere ayrılmıştır.
Ayrıca yarışmanın bu dalının hedefi küçükleri Allah'ın ayetlerini hıfza (ezbere) ve kendi aralarında rekabet ruhunu dünya ve ahiret için geliştirmektir.
Bu dalda ödüllerin toplam değeri yaklaşık (1,100,000 ) Katar riyalini bulmaktadır.